EHFI SUBSTRAT

PRODUKT FIRMY EHEIM FILTRAČNÉ MÉDIUM NAJVYŠŠEJ KVALITY.

Tento informačný materiál vznikol na základe rady dotazov mnohých akvaristov na charakter tejto filtračnej hmoty, na jeho skutočné zloženie a jeho najvhodnejšie využitie. Boli jsme tiež informovaný o mnohých názoroch k tejto problematike, ktorá sa živelne vyvíjala na niektorých internetových stránkach. Mnoho z týchto názorov je celkom chybných a vychádza jednak z neznalosti danného materiálu, jednak z neznalosti chemicko-inžinierskych základov filtračnej technológie. Nehodláme sa podielať na nejakých dohadoch, názoroch, špekuláciach a preto chceme svoje poznatky predložiť všetkým akvaristom (i profesionálnym) v podobe konkrétnych faktických údajov, ktoré vychádzajú z dostupných informácii získaných piamo od firmy EHEIM, ktorú zastupujeme na českom trhu.

Základným východiskovým materiálom pre výrobu EHFISUBSTRÁTu je vybraný a odskúšaný typ oxidu kremičitého s konštantnými fyzikálnymi a chemickými parametrami. Pri daných konštantných podmienkach je danný oxid kremičitý podrobený za vysokej teploty procesu sintrovania. Pri tomto procese vznikne viac či menej porézna štruktúra s vysokým špecifickým povrchom, ktorá je veľmi výhodná pre bakteriálne osídlenie. Špecifický povrch dosahuje hodnoty 450 m2 na objem jedného litra materiálu. Veľkosť pórov sa pohybuje v rozsahu 1 — 100. Bakterie Nitrosomonas a Nitrobacter dosahujú veľkosti mezi 1,2 — 1,8 µn a preto môžu ľahko kolonizovať takú príhodnú poréznu štruktúru EHFISUBSTRÁTu.

Materiál je dodávaný vo veľmi vhodnom zrnení cca 8mm, čo znemožňuje nečistotám v podobe suspenzie uzavierať a znižovať priepustnosť filtračnej hmoty efektom povrchovej vrstvy. Filtrácia prebieha tiež v objemu náplne a tým sa silne obmedzuje potreba častého čistenia filtračného materiálu. To má tiež veľký pozitívny vplyv na usídlené baktérie, ktorých kolónie sú pri každom čistení viac či menej poškodzované. EHFISUBSTRAT je teda filtračná hmota, ktorá dokonale zabezpečuje bakteriálnu filtráciu v akváriach. Výsledkom je odburávanie organických nečistôt nielen suspenznej povahy, ale predovšetkým látok rozpustných vo vode (močovina, atd.). V tom je najväčší prínos tejto vynikajúcej filtračnej náplne. Veľmi rýchlo sa pozná, že s touto filtračnou náplňou sa ušetrí mnoho práce a času, pretože sa významne predĺžia intervaly čistenia filtra. Po otvorení filtra sa obvykle zistí,že vo vnútri nie je obvyklých nečistôt a tiež že nie je čo čistiť. Veríme, že tieto skutočnosti môže potvrdiť rada spokojných akvaristov.

Na záver poznámku : Keďže podstatou EHFISUBSTRÁTu je vo vode nerozpustný oxid kremičitý, nemôže v žiadnom prípade tento materiál ovplyvniť alebo akokoľvek zmeniť hodnoty pH a celkovú tvrdosť vody. Dokonce to nie je ani „biela čadičová drť, ktorá má nulový vplyv na biológiu vody v akváriu, ako sa k pobaveniu mnohých vyjadril jeden „EXPERT“, ktorý tak naozaj osvedčil svoje znalosti z akvaristickej techniky.

Príloha - Rastrová fotografia EHFISUBSTRÁTU z elektronového mikroskopu pri zväčšení 500x.

 

  • Balenie  Ehfi SUBSTRAT:

    Objem                  Objednávacie číslo 
       1 l                         2509051
       2 l                         2509100
       5 l                         2509751 

 

.