Ochrana osobných dát

Zhromažďovanie osobných údajov a ich využitie

Firma Jaroslav Macenauer, Ing. – AKVARIUM ukladá osobné údaje (krstné mená, priezviská, adresy, e-mailové adresy, záujem o produkty, prípadne iné vo formulári uvedené skutočnosti), ktoré nám dobrovoľne poskytujete. Vaše osobné údaje zhromažďujeme pre zasielanie katalógov, cenových ponúk a aktuálnych ponúk podľa Vašej žiadosti vo formulári. Využitie všetkých informácií je vždy v plnom súlade so zákonom. V žiadnom prípade nepredávame, nepredvádzame či nepodávame osobné údaje tretím stranám ani firmám v našom zastúpení.

Vyhradzujeme si však právo použiť alebo dať akýkoľvek údaj, ktorý bude potrebný k naplneniu právnych predpisov, k splneniu Vašich požiadaviek alebo pri súdnom vyšetrovaní a vyšetrovaní vo verejnom záujme.

Kedykoľvek môžete opraviť, vymazať alebo pozastaviť využívanie osobných údajov, ktoré ste nám o sebe poskytli na emailovej adrese info@macenauer.cz.

Cookies

„Cookies“ sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky prevádzané na „hard disk“ hosťovského počítača. Cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré Vám uľahčia ďalšie jej používanie. Ako väčšina internetových stránok, i firemné stránky Jaroslav Macenauer, Ing. – AKVARIUM používajú cookies k sledovaniu celkových počtov návštevníkov. Cookies môžeme využiť k uľahčeniu rôznych súťaží a môžeme Vás tak nasmerovať, tam kam potrebujete. V týchto prípadoch môžeme spojovať osobné údaje so súborom cookies.

Pokiaľ sa o Cookies chcete dozvedieť viac, obráťte sa na odborné obchody v obore výpočtových technológií alebo klipnite na sekciu Help (nápoveda) vo Vašom internetovom prehliadači. Vo väčšine internetových prehliadačov je možné cookies blokovať.

Odkazy na iné stránky

Na našich stránkach nájdete prepojenie na internetové stránky, ktoré nie sú spravované firmou Jaroslav Macenauer, Ing. – AKVARIUM. Pokiaľ navštívite niektorú z týchto stránok, mali by ste sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Nenesieme zodpovednosť za nesprávne fungovanie týchto stránok.

Ďalšie stránky firmy Jaroslav Macenauer, Ing. – AKVARIUM

Všetky stránky, ktoré spravujeme sú v súlade s touto politikou ochrany osobných údajov.

Zmeny ochrany osobných dát

Firma Jaroslav Macenauer, Ing. – AKVARIUM môže v prípade potreby politiku ochrany osobných dát pozmeniť, preto doporučujeme, aby ste si tieto informácie čas od času skontrolovali. Ubezpečujeme Vás však, že nedôjde k žiadnym zmenám so spätnou platnosťou a že nebudeme žiadnym spôsobom meniť naše zásady, ktoré sa týkajú naloženia so skôr získanými údajmi.

Dotazy ohľadom ochrany osobných údajov

Pokiaľ máte akékoľvek dotazy ohľadom ochrany osobných dát firmou Jaroslav Macenauer, Ing. – AKVARIUM na internete, kontaktujte nás, prosím, na adrese:

Jaroslav Macenauer, Ing. – AKVARIUM
Marketingové oddelenie
Bláhova 312
530 02  Pardubice – Ostřešany

Alebo pomocou E-mailovej adresy: marketing@macenauer.cz

 

 

 

© Copyright 2001 - 2005 Jaroslav Macenauer ml. Všetky práva vyhradené | Email | Osobné údaje | Autorstvo |